Φωτογραφικό στιγμιότυπο από την προβολή της ταινίας [Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2020, Τσεχικό Κέντρο Βερολίνου]

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από την προβολή της ταινίας [Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2020, Τσεχικό Κέντρο Βερολίνου]

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από την προβολή της ταινίας [Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2020, Τσεχικό Κέντρο Βερολίνου]