Φωτογραφικό στιγμιότυπο από τη συναυλία στο Μικρό Θέατρο του Συνεδριακού Κέντρου της Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης.

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από τη συναυλία στο Μικρό Θέατρο του Συνεδριακού Κέντρου της Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης.

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από τη συναυλία στο Μικρό Θέατρο του Συνεδριακού Κέντρου της Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης.