Συνέντευξη του Προέδρου του ΕΙΠ, Νίκου Α. Κούκη, στον Αθήνα 9.84, για το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας στην Οδησσό [Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022]

«N. Κούκης: Το Μουσείο Φιλικής Εταιρείας στην Οδησσό δίνει το στίγμα της ύπαρξής του στον κατατρεγμένο λαό της Ουκρανίας»