Ρουμανία

Η Εστία του ΕΙΠ έχει έδρα το Βουκουρέστι και εγκαινιάστηκε το 2008 με στόχο την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού μέσα από πολιτιστικές εκδηλώσεις και μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Για τον σκοπό αυτό, δημιουργήθηκαν στενοί δεσμοί με ρουμανικούς και ξένους πολιτιστικούς φορείς στο Βουκουρέστι. Η Εστία Βουκουρεστίου του ΕΙΠ είναι μέλος του τοπικού δικτύου EUNIC και συμμετέχει τακτικά στις κοινές εκδηλώσεις του όπως η Νύχτα των Πολιτιστικών Ινστιτούτων, το Φεστιβάλ Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, το Σαλόνι των Κινούμενων Σχεδίων, η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, η Νύχτα της Λογοτεχνίας κ.ά.