Ρουμανία | Το ΕΙΠ στην Έκθεση Βιβλίου Bookfest 2024

Η ελληνική συμμετοχή στην 17η έκδοση της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Bookfest, η οποία πραγματοποιείται στο Βουκουρέστι από την Τετάρτη, 29 Μαΐου έως την Κυριακή, 2 Ιουνίου 2024, διοργανώνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και την Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας. Στο ελληνικό περίπτερο (D05) παρουσιάζονται μεταφρασμένες ελληνικές εκδόσεις στα ρουμανικά καθώς και πρόσφατες εκδόσεις από την Ελλάδα.