Ουκρανία

Το παράρτημα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στην Ουκρανία ιδρύθηκε το 1994 στην Οδησσό με σκοπό την προώθηση και διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. Ο Δήμος παραχώρησε για τον σκοπό αυτό, με συμβολικό μίσθωμα, τρία οικήματα ̶ένα από τα οποία υπήρξε η ιστορική οικία του Γρηγορίου Ιωάννου Μαρασλή, όπου συνεδρίαζαν τα μέλη της Φιλικής Εταιρείας. Σημαντική είναι και η εκπαιδευτική δράση του παραρτήματος, η οποία περιστρέφεται, κατά κύριο λόγο, γύρω από το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας.