ΝΕΑ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

53. Πρόσκληση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου , 9 ατόμων που αφορούν τον προγραμματισμό και την οργάνωση της 17ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (7-10 Μαΐου 2020) καθώς και των παράλληλων εκδηλώσεων  στο πλαίσιο αυτής.

Αίτηση  συμμετοχής

54.  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΠ 04/2019 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ,  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ 17ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 13, 14 και 15
ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ HELEXPO ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 07 – 10 ΜΑΪΟΥ 2020
ΑΔΑΜ: 20PROC006146126

55. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ για την υποστήριξη της διοργάνωσης της 17 ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (Μάιος 2020) στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (ΟΠΣ 5002343) σε συνέχεια της πρόσκλησης C OUT 5587/12.12.2019