ΕΙΠ Μουσεία

Το ΕΙΠ έχει αναπτύξει δύο Μουσεία ως μέρος των δραστηριοτήτων του στο εξωτερικό – το Μουσείο Καβάφη στην Αλεξάνδρεια και το Μουσείο Φιλικής Εταιρείας στην Οδησσό – τα οποία και αποτελούν μικρογραφίες της ιστορίας της ελληνικής κοινότητας στις δύο πόλεις.

Από την αρχαιότητα, οι Έλληνες  εξερεύνησαν μέρη πέρα από την Ελλάδα, ιδιαίτερα μέσω θαλάσσης, με αποτέλεσμα να έχουν αποικίσει πολλά εμπορικά κέντρα και λιμάνια του τότε γνωστού κόσμου.

Τα δύο Μουσεία αποτελούν συνέχεια των δράσεών του ΕΙΠ στην Αλεξάνδρεια και την Οδησσό  και επισημαίνουν την προσφορά των Ελλήνων στην πολιτιστική ζωή και την ιστορία των δύο πόλεων, όπως επίσης και τη διαρκή επιρροή της ελληνικής ομογένειας, στους τομείς του πολιτισμού και της ιστορίας.

 

Μουσείο Φιλικής Εταιρείας

Οι ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας ήταν Έλληνες έμποροι, που ζούσαν και εργάζονταν στην Οδησσό, μια πόλη με μακρά ιστορία συνδεδεμένη με την ελληνική παρουσία.

Σε ένα από τα οικήματα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, το οποίο υπήρξε η οικία του Γρηγορίου Ιωάννου Μαρασλή και όπου συνεδρίαζαν τα μέλη της Φιλικής Εταιρείας, λειτουργεί από το 1994 το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας. Το ΕΙΠ φρόντισε για την εκ νέου δημιουργία, οργάνωση και θεματική δομή του με τη συνεργασία της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδας.

 

Μουσείο Καβάφη

Ο Καβάφης προερχόταν από οικογένεια εμπόρων, ζώντας στην Αλεξάνδρεια το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Η Αλεξάνδρεια ιδρύθηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο. Η Ελληνική κοινότητα της Αλεξάνδρειας ήταν ιδιαίτερα ενεργή στους τομείς της λογοτεχνίας και των εκδόσεων την περίοδο που έζησε ο Κ. Π. Καβάφης.

Το ΕΙΠ λειτουργεί το Μουσείο Καβάφη ως μέρος των δραστηριοτήτων του στο εξωτερικό. Το Μουσείο εγκαινιάστηκε το 1992 με πρωτοβουλία του ιστορικού και συγγραφέα Kωστή Μοσκώφ (1939 – 1998), ενός χαρισματικού ανθρώπου των γραμμάτων και της επιστήμης. Το Μουσείο είναι γνωστό στην Αίγυπτο με την ονομασία منزلكڤافيس – Cavafy’s House – και στεγάζεται στο διαμέρισμα όπου ο Κ.Π. Καβάφης έζησε για 35 χρόνια. Στο Μουσείο υπάρχουν έγγραφα και εκθέματα που παρουσιάζουν τη ζωή και το έργο του ποιητή.