Ιταλία

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Ιταλίας ιδρύθηκε το 2007, με σκοπό την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού, τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας, την ενδυνάμωση του διαπολιτισμικού διαλόγου και την άσκηση πολιτιστικής διπλωματίας στην Ιταλία και στη Σλοβενία. Διοργανώνονται πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα του ελληνικού πολιτισμού. Παράλληλα, πραγματοποιούνται μαθήματα ελληνικών για ενήλικες σε όλα τα επίπεδα, ενώ σε συνεργασία με το Κλασικό Λύκειο «Dante Alighieri», εφαρμόζεται πιλοτικό πρόγραμμα δωρεάν διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε μαθητές και καθηγητές Γυμνασίων της Τεργέστης