Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού (Κεντρική υπηρεσία)

Διεύθυνση: Στρατηγού Καλλάρη 50, Παλαιό Ψυχικό
Τ.Κ.: 154 52
Τηλέφωνο: +30 210 677 6542 +30 210 677 6546