2017-5-16-%ce%b2%ce%b5%cf%81-%ce%b5%ce%be%ce%b5%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%83-500x267

Εξετάσεις για την Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας – Βερολίνο

Για 19η χρονιά το Βερολίνιο Παράρτημα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού διενήργησε στις 16, 17 και 18 Μαΐου τις κρατικές «Εξετάσεις για την Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.