Λεπτομέρεια από το ενημερωτικό υλικό του διαγωνισμού

«Ελληνικός πολιτισμός – αρχή και γέφυρα των ευρωπαϊκών αξιών» – Σόφια

Η Εστία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στη Σόφια, επιδιώκοντας να παροτρύνει τις δημιουργικές ιδέες και αναζητήσεις των νέων ανθρώπων να αφυπνίσει το ενδιαφέρον τους για τη σύγχρονη Ελλάδα και να τους δώσει ένα ακόμη έναυσμα για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, διοργανώνει, για πέμπτη συνεχή χρονιά, διαγωνισμό δοκιμίου με θέμα «Ελληνικός πολιτισμός – αρχή και γέφυρα των ευρωπαϊκών αξιών».

Οι μετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να αποστείλουν δοκίμιο μέχρι τρεις (3) σελίδες (5400 σύμβολα) στην βουλγαρική ή ελληνική γλώσσα στην ηλεκτρονική σελίδα της Εστίας hfcsofia@abv.bg ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

Ελληνικό ίδρυμα πολιτισμού
οδ. «Βασίλ Ντρούμεφ» 30
Σόφια 1505

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα μπορεί να συμμετέχει μόνο με ένα δοκίμιο έχοντας τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και ηλ. διεύθυνση).

Τα δοκίμια πρέπει να διακρίνονται για τη λεκτική τους αρτιότητα και ωριμότητα, την πρωτοτυπία των ιδεών και την ικανότητα οργάνωσης της σκέψης. Τα μέλη της Επιτροπής αξιολογούν τις εργασίες και τις βαθμολογούν ως προς το περιεχόμενο (50/100), την έκφραση-μορφή-γλώσσα (30/100) και τη διάρθρωση των σκέψεων (20/100). Ο τελικός βαθμός αποτελείται από το άθροισμα των επί μέρους βαθμών.
Η Εστία του ΕΙΠ θα απονείμει δύο μεγάλα βραβεία:
– για το καλύτερο δοκίμιο στην ελληνική γλώσσα – συμμετοχή σε θερινό σεμινάριο εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας (2014) του Πανεπιστημίου Αθηνών με την ευγενική υποστήριξη του Πανεπιστημίου,
– για το καλύτερο δοκίμιο στη βουλγαρική γλώσσα – συμμετοχή σε ετήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στην Εστία του ΕΙΠ στην Σόφια, 2014-2015,
– τιμητικά βραβεία.

Προθεσμία αποστολής των δοκιμίων – από τις 17 Φεβρουαρίου έως τις 28 Μαρτίου 2014.

Τα καλύτερα δοκίμια θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΙΠ.