Γερμανία

Το παράρτημα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού ιδρύθηκε το 1995. Αναπτύσσει δραστηριότητες στο Βερολίνο και σε ολόκληρη τη Γερμανία, καθώς και σε όλο τον γερμανόφωνο χώρο της Κεντρικής Ευρώπης, σε συνεργασία με τις διπλωματικές αρχές, τους τοπικούς φορείς, τα πολιτιστικά ινστιτούτα άλλων χωρών και φορείς της ομογένειας. Συμμετέχει και συνδιοργανώνει μεγάλες εκδηλώσεις στη Γερμανία για την προβολή του ελληνικού πολιτισμού, ενώ η δράση του εκτείνεται σε όλους σχεδόν τους τομείς της γερμανικής πολιτιστικής ζωής.