Έργα αποκατάστασης στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού | Αφιέρωμα του αρχιτεκτονικού περιοδικού ΔΟΜΕΣ

Αρχιτεκτονική μελέτη & Επίβλεψη έργου: AREA (Architecture Research Athens)
Φωτογραφία: Βασίλης Μακρής
Αεροφωτογράφιση: Κώστας Ντάνης

Αρχιτεκτονική μελέτη & Επίβλεψη έργου: AREA (Architecture Research Athens)
Φωτογραφία: Βασίλης Μακρής
Αεροφωτογράφιση: Κώστας Ντάνης